Båtplats

Tala om vem du är.

En fungerande båtklubb kräver en särskild mix av båttyper och personer. Vi vill att du berättar om dej själv och din båt när du ansöker om en medlemskap och en båtplats.

Skicka ansökan till medlems-ansokan@tantobat.se