Medlemsnyheter

2021-08-25

Tyvärr har våra bodar och klubbhuset åter blivit utsatta för en "klotterattack". Så ommålningen är nästan helt förstörd. Att måla om igen i år är inte aktuellt.
Jag har fotat av allt och planerar att göra en polisanmälan om skadegörelse. Inte för att någon kommer att bli lagförd, utanför för att uppmärksamma polis och staden på vårt utsatta läge. Jag tänker att det kan bli en utgångspunkt för en fortsatt diskussion om att få sätta upp staket.
/Per-Arne Lundberg

20210613 Hej

Några medlemmar i klubben har blivit stoppade av polisen vid bilkörning till klubben. Enligt poliserna finns inte något tillstånd att köra på gångvägen till klubben eller något dispens som skulle gälla för bilkörning till klubbområdet. Poliserna hotade med böter.
Staden kan utfärda dispens med det gäller då endast för ett tillfälle och ansökan är avgiftsbelagd. Vägen från Tantogatan är den väg som är mindre lämpad för bilkörning, varför en rekommendation är att köra från Vickergatan om man behöver nå klubben med bil. Men pga ovissheten kring detta avråder vi från bilkörning till klubben så långt det är möjligt, samt att ev. böter som bilföraren får blir en privat angelägenhet.