Båtklubben

Klubben arrenderar anläggningen av Stockholms stad. Båtbryggan har 42 platser, 28 utsideplatser med båtar från 5 meter upp till 10 meter samt 14 insidesplatser för båtar upp till 6 meter. Djupet på utsidan är från 1,5 m och insidans djup är 1m.

Medlemmarna

Att ha båtplats är att vara en aktiv medlem. Klubben som bara har 42 platser behöver medlemmar som är aktiva. Nästan allt som görs på klubben görs av medlemmarna.

Info

Tanto Båtsällskap Org 802446-7055 Plusgiro 653136-2