Sjösättning

Datum för sjösättningen 2024

Sjösättning med kran och städdagar

Sjösättning med kran

Nya datum för sjösättning med kran och städdagar.
Det blir ytterligare en ändring av dag för sjösättningen med kran.
Sjösättning med kran kommer att äga rum söndag 19/5 kl. 9.00.
Har någon förhinder den dagen och inte kan hitta ersättare hör av dig till ordforande@tantobat.se, så att vi kan hitta en lösning.

Städdagar
Eftersom flera båtar kommer att ligga kvar på land på måndag 13/5 och tisdag 14/5 ändrar vi även dagarna för städdagarna.
Vi målar/städar måndag 13/5 kl. 18.00.
Vi bokar om tisdag 14/5 till måndag 20/5 kl. 18.00.
Det är bra om ni som planerade att komma 14/5 kommer 20/5.
Närvaro en dag är obligatorisk. Medlem som uteblir debiteras 500 kr)
Vi förstår att dessa ändringar kan skapa problem, men den trasiga kranen är utanför TBS kontroll.

Mvh,
Per-Arne Lundberg
För styrelsen TBS